Báo cáo phần thực hiện trang 74, 75 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Thực hiện công việc kinh doanh ( thực hành bán hàng). Tính doanh thu và lãi. – Yêu cầu mong muốn: Sản phẩm Giá mua vào Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? – Kết quả thực […]
Hoc tap online
Author: admin