hoc tap thay do

[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Chơi chong chóng

Em thích chơi trò gì với anh/chị của mình? ĐỌC: CHƠI CHONG CHÓNG Trả lời câu hỏi:  1. Tìm chi tiết cho thấy An rất thích chơi chong chóng. 2. Vì sao An luôn thắng khi thi chơi chong chóng cùng bé Mai? 3. An nghĩ ra cách gì để bé Mai vui? 4. Qua câu chuyện, em thấy …

[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Chơi chong chóng Read More »

[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Ánh sáng của yêu thương

Nếu người thân bị mệt, em có thể làm gì để giúp đỡ, động viên? ĐỌC: ÁNH SÁNG CỦA YÊU THƯƠNG Trả lời câu hỏi: 1. Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê-đi-xơn đã làm gì? 2. Ê-đi-xơn đã làm cách nào để mẹ được phẫu thuật kịp thời? 3. Những việc làm của …

[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Ánh sáng của yêu thương Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽĐặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ Đặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))? A. (4.) B. (2.)… …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽĐặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau: giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0,;,4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau: giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch… …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau:

giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0,;,4} right)) là Read More »

CHUYÊN ĐỀ 28. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – ôn thi TN THPT – FILE WORD

CHUYÊN ĐỀ 28. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – ôn thi TN THPT – FILE WORD TRONG THƯ MỤC SHARE CÓ 3 PHẦN TỪ tb ĐẾN GIỎI. CÁC BẠN THEO THƯ MỤC TẢI FILE WORD VỀ SỬ DỤNG . NGUỒN: NBV LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://ebooktoan.com …

CHUYÊN ĐỀ 28. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – ôn thi TN THPT – FILE WORD Read More »

CHUYÊN ĐỀ 27. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – ôn thi TN THPT – FILE WORD

CHUYÊN ĐỀ 27. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – ôn thi TN THPT – FILE WORD TRONG THƯ MỤC SHARE CÓ 3 PHẦN TỪ tb ĐẾN GIỎI. CÁC BẠN THEO THƯ MỤC TẢI FILE WORD VỀ SỬ DỤNG . NGUỒN: NBV LINK DOWNLOAD TÀI… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://ebooktoan.com ] …

CHUYÊN ĐỀ 27. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – ôn thi TN THPT – FILE WORD Read More »