Trắc nghiệm Tích phân

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn (fleft( x right) = fleft( {5 – x} right),forall x in mathbb{R}).Biết (intlimits_2^3 {fleft( x right)} dx = 2). Tính (I = intlimits_2^3 {xfleft( x right)} dx).

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn (fleft( x right) = fleft( {5 – x} right),forall x in mathbb{R}).Biết (intlimits_2^3 {fleft( x right)} dx = 2). Tính (I = intlimits_2^3 {xfleft( x right)} dx). A. (I = 15).                    B…. [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở …

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và thỏa mãn (fleft( x right) = fleft( {5 – x} right),forall x in mathbb{R}).Biết (intlimits_2^3 {fleft( x right)} dx = 2). Tính (I = intlimits_2^3 {xfleft( x right)} dx). Read More »

Cho (fleft( x right))có (fleft( 0 right) = 1)và (fleft( {frac{pi }{4}} right) = frac{pi }{8}) và (f’left( x right) = frac{{4m}}{pi } + {sin ^2}x) (với (m) là tham số ). Tính (intlimits_0^pi  {fleft( x right)} {rm{dx}}) ?

Cho (fleft( x right))có (fleft( 0 right) = 1)và (fleft( {frac{pi }{4}} right) = frac{pi }{8}) và (f’left( x right) = frac{{4m}}{pi } + {sin ^2}x) (với (m) là tham số ). Tính (intlimits_0^pi  {fleft( x right)} {rm{dx}}) ? A. ( – frac{pi }{2}… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] …

Cho (fleft( x right))có (fleft( 0 right) = 1)và (fleft( {frac{pi }{4}} right) = frac{pi }{8}) và (f’left( x right) = frac{{4m}}{pi } + {sin ^2}x) (với (m) là tham số ). Tính (intlimits_0^pi  {fleft( x right)} {rm{dx}}) ? Read More »

CHUYÊN ĐỀ 27. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – ôn thi TN THPT – FILE WORD

CHUYÊN ĐỀ 27. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – ôn thi TN THPT – FILE WORD TRONG THƯ MỤC SHARE CÓ 3 PHẦN TỪ tb ĐẾN GIỎI. CÁC BẠN THEO THƯ MỤC TẢI FILE WORD VỀ SỬ DỤNG . NGUỒN: NBV LINK DOWNLOAD TÀI… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://ebooktoan.com ] …

CHUYÊN ĐỀ 27. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN – ôn thi TN THPT – FILE WORD Read More »