[Cánh diều] Giải tiếng việt 1 chủ điểm: Trường học (trang 146 sgk)

Tập đọc: Ve con đi học Câu hỏi: 1. Vì sao ve con chỉ biết đọc chữ e? Chọn ý đúng: a. Vì thầy  giáo…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc thay do
Author: admin