Trắc nghiệm Toán 8

Auto Added by WPeMatico

Nếu Δ RSK đồng dạng Δ PQM có: RS/PQ = RK/PM = SK/QM thì

Câu hỏi: Nếu Δ RSK đồng dạng Δ PQM có: RS/PQ = RK/PM = SK/QM thì A. RSK^ = PQM^ Đáp án chính xác B. RSK^ = PMQ^  C. RSK^ = MPQ^  D. RSK^ = QPM^  Trả lời: Ta có Δ RSK đồng dạng Δ PQM ⇔ Chọn đáp án A. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Cho tam giác MNP vuông ở M và có đường cao MK.

Câu hỏi: Cho tam giác MNP vuông ở M và có đường cao MK. A. ΔKNM ~ ΔMNP ~ ΔKMP B. MK2 = NK.PK C. Cả A, B đều sai    D. Cả A, B đều đúng Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D+) Xét 2 tam giác vuông ΔKNM và ΔMNP có: N chungNên ΔKNM ~ …

Cho tam giác MNP vuông ở M và có đường cao MK. Read More »

Cho hình lăng trụ đứng ABCD. A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang vuông A^=B^=900. Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng (BCC’B’)?

Câu hỏi: Cho hình lăng trụ đứng ABCD. A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang vuông A^=B^=900. Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng (BCC’B’)? A. 1 B. 2 C. 4 Đáp án chính xác D. 5 Trả lời: Vì AA’//BB’//DD’ và A’D’//AD/BC nên các đường thẳng AA’, DD’, AD, A’D’ song song …

Cho hình lăng trụ đứng ABCD. A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang vuông A^=B^=900. Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng (BCC’B’)? Read More »

Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều có chiều cao là 4cm và độ dài cạnh đáy là 3cm.

Câu hỏi: Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều có chiều cao là 4cm và độ dài cạnh đáy là 3cm. A. 12cm3 Đáp án chính xác B. 36cm3 C. 24cm3 D. 9cm3  Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Tìm điều kiện của x để phấn thức sau xác định x-3×3-1

Câu hỏi: Tìm điều kiện của x để phấn thức sau xác định x–3×3–1 Trả lời: ta có: x3–1≠0⇔x3≠1⇔x≠1Vậy với x ≠ 1 phân thức đã cho được xác định ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Cho hình thang vuông ABCD A^=D^=900, trong đó có C^=450, AB = 2cm, CD = 4cm. Diện tích của hình thang vuông ABCD là 

Câu hỏi: Cho hình thang vuông ABCD A^=D^=900, trong đó có C^=450, AB = 2cm, CD = 4cm. Diện tích của hình thang vuông ABCD là  A. 3cm2     B. 8cm2   C. 4cm2     D. 6cm2   Đáp án chính xác Trả lời: Xét hình thang ABCDTừ B kẻ BH ⊥ CD, khi đó ta được …

Cho hình thang vuông ABCD A^=D^=900, trong đó có C^=450, AB = 2cm, CD = 4cm. Diện tích của hình thang vuông ABCD là  Read More »

Cho tam giác ABC, đường cao AH = 9 cm, cạnh BC = 12 cm. Diện tích tam giác là:

Câu hỏi: Cho tam giác ABC, đường cao AH = 9 cm, cạnh BC = 12 cm. Diện tích tam giác là: A. 108 cm2 B. 72 cm2 C. 54 cm2 Đáp án chính xác D. 216 cm2 Trả lời: Từ công thức tính diện tích tam giác ta cóSABC =12AH. BC = 12.9.12 = 54 cm2.Đáp án cần chọn là: C ====== …

Cho tam giác ABC, đường cao AH = 9 cm, cạnh BC = 12 cm. Diện tích tam giác là: Read More »

Lựa chọn đáp án đúng nhất:Biểu thức 2m−33n−2−3m−22n−3 luôn chia hết cho 5 với mọi m,n∈ℤ. Đúng hay sai?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Biểu thức 2m−33n−2−3m−22n−3 luôn chia hết cho 5 với mọi m,n∈ℤ. Đúng hay sai? A. Đúng Đáp án chính xác B. Sai Trả lời: Đáp án ATa có:2m−33n−2−3m−22n−3=6mn−4m−9n+6−6mn+9m+4n−6=5m−5n=5m−nDo 5  ⋮  5⇒5m−n  ⋮  5 với mọi m,n∈ℤVậy đáp án là Đúng ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: …

Lựa chọn đáp án đúng nhất:Biểu thức 2m−33n−2−3m−22n−3 luôn chia hết cho 5 với mọi m,n∈ℤ. Đúng hay sai? Read More »

Lựa chọn đáp án đúng nhất:Khai triển a3+b3 theo hằng đẳng thức ta được:

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Khai triển a3+b3 theo hằng đẳng thức ta được: A. a+ba2+2ab+b2 B. a+ba2−ab+b2 Đáp án chính xác C. a+ba2+ab+b2 D. a+ba2−2ab+b2 Trả lời: Đáp án BTa có:a3+b3=a+ba2−ab+b2Vậy đáp án là B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin