Cho hình lăng trụ đứng ABCD. A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang vuông A^=B^=900. Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng (BCC’B’)?

Câu hỏi: Cho hình lăng trụ đứng ABCD. A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thang vuông A^=B^=900. Có bao nhiêu cạnh song song với mặt phẳng (BCC’B’)? A. 1 B. 2 C. 4 Đáp án chính xác D. 5 Trả lời: Vì AA’//BB’//DD’ và A’D’//AD/BC nên các đường thẳng AA’, DD’, AD, A’D’ song song …
Hoc tap online
Author: admin