Lựa chọn đáp án đúng nhất:Khai triển a3+b3 theo hằng đẳng thức ta được:

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Khai triển a3+b3 theo hằng đẳng thức ta được: A. a+ba2+2ab+b2 B. a+ba2−ab+b2 Đáp án chính xác C. a+ba2+ab+b2 D. a+ba2−2ab+b2 Trả lời: Đáp án BTa có:a3+b3=a+ba2−ab+b2Vậy đáp án là B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin