Trac nghiem phep dem

Auto Added by WPeMatico

Với các chữ số (1;;2;;3;;4;;5) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số (2;;3) không đứng cạnh nhau?

Với các chữ số (2;;3;;4;;5;;6) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số (2;;3) không đứng cạnh nhau? A. 120 B. 96 C. 48 D. 72 Số cần tìm có dạng (overline {abcde} ). Ta xét có bao nhiêu số dạng (overline {abcde} …

Với các chữ số (1;;2;;3;;4;;5) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số (2;;3) không đứng cạnh nhau? Read More »

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau sao cho trong mỗi số có đúng 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ?

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau sao cho trong mỗi số có đúng 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ? A. (72000).                 B.  (60000).                                        C.  (68400).                                        D.  (64800). Lời giải Có 5 chữ số tự nhiên chẵn, trong đó có chữ số 0. Có 5 chữ số …

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau sao cho trong mỗi số có đúng 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ? Read More »

Cho các chữ số (0;,1;,2;,3;,4;,5;,6). Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có năm chữ số và các chữ số phải khác nhau.

Cho các chữ số (0;,1;,2;,3;,4;,5;,6). Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có năm chữ số và các chữ số phải khác nhau. A. (360).                     B.  (156).                  C.  (1440).               D.  (660). Lời giải Chọn D Gọi số có năm chữ số khác nhau là [overline {abcde} ] (left( {a,b,c,d,e in …

Cho các chữ số (0;,1;,2;,3;,4;,5;,6). Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có năm chữ số và các chữ số phải khác nhau. Read More »

Hai tổ chuyên môn của một trường trung học phồ thông có 9 giáo viên nam và 13 giáo viên nữ trong đó có đúng 2 cặp vợ chồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 người trong số 22 người đó nhưng không có cặp vợ chồng nào?

Hai tổ chuyên môn của một trường trung học phồ thông có 9 giáo viên nam và 13 giáo viên nữ trong đó có đúng 2 cặp vợ chồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 người trong số 22 người đó nhưng không có cặp vợ chồng nào? A. 24072 B. 24070 C. …

Hai tổ chuyên môn của một trường trung học phồ thông có 9 giáo viên nam và 13 giáo viên nữ trong đó có đúng 2 cặp vợ chồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 5 người trong số 22 người đó nhưng không có cặp vợ chồng nào? Read More »

Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C . Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong buổi lễ 20 tháng 11. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A?

Đề bài Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C . Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong buổi lễ 20 tháng 11. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao …

Đội văn nghệ của một nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C . Cần chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ đó để biểu diễn trong buổi lễ 20 tháng 11. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A? Read More »

Từ tập hợp số {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó luôn có mặt 2 chữ số chẳn và 2 chữ số lẻ?

Từ tập hợp số {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó luôn có mặt 2 chữ số chẳn và 2 chữ số lẻ? A. 1234 B. 1440 C. 240 D. 60. BÀI LÀM Chọn 2 chữ …

Từ tập hợp số {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau trong đó luôn có mặt 2 chữ số chẳn và 2 chữ số lẻ? Read More »

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 3 đứng cạnh chữ số 4?

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 3 đứng cạnh chữ số 4? A. 192 B.202 C. 211. C. 180. BÀI LÀM Đặt y=23, các số CÓ DẠNG (overline{abcde}) trong đó a;b;c;d;e đôi một khác nhau và …

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và chữ số 3 đứng cạnh chữ số 4? Read More »

60 câu trắc nghiệm tổng hợp Phép đếm – Đại số 11

Câu hỏi 1 Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một lớp có 25 bạn nam và 20 bạn nữ? A. (45) B. (25) C. (20) D. (500) Đáp án: A Phương pháp giải: Số cách chọn (k) học sinh trong số (n) học sinh là: (C_n^k) cách chọn. Lời giải chi tiết: …

60 câu trắc nghiệm tổng hợp Phép đếm – Đại số 11 Read More »