Trắc nghiệm Khoảng cách và góc trong không gian

Auto Added by WPeMatico

Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’)

Câu hỏi: Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’) A. (frac{{asqrt 6 }}{2}). B. (frac{{asqrt 6 }}{3}). C. (frac{{asqrt 6 }}{4}). D…. [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin

Sử dụng khoảng cách để tính góc. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = 60^circ ). Hình chiếu vuông góc của đỉnh (S) lên mặt phẳng (left( {ABCD} right)) là điểm (H) trên cạnh (AB) sao cho (HA = 2HB). Góc giữa (SC) và mặt phẳng (left( {ABCD} right)) bằng (60^circ ). Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng (left( {SAC} right)) và (left( {SCD} right)).

Câu hỏi: Sử dụng khoảng cách để tính góc. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = 60^circ ). Hình chiếu vuông góc của đỉnh (S) lên mặt phẳng (left( {ABCD} right)) là điểm (H) trên cạnh (AB) sao cho (HA = 2HB). Góc giữa (SC) và mặt …

Sử dụng khoảng cách để tính góc.

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = 60^circ ). Hình chiếu vuông góc của đỉnh (S) lên mặt phẳng (left( {ABCD} right)) là điểm (H) trên cạnh (AB) sao cho (HA = 2HB). Góc giữa (SC) và mặt phẳng (left( {ABCD} right)) bằng (60^circ ). Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng (left( {SAC} right)) và (left( {SCD} right)). Read More »

Cho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thoi cạnh(a). Biết(widehat {BAD} = {60^circ }), cạnh bên(SA = asqrt 3 )và vuông góc mặt phẳng (left( {ABCD} right)). Góc giữa hai mặt phẳng((SAC))và((SCD))là(alpha ). Tính(alpha ).

Câu hỏi: Cho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thoi cạnh(a). Biết(widehat {BAD} = {60^circ }), cạnh bên(SA = asqrt 3 )và vuông góc mặt phẳng (left( {ABCD} right)). Góc giữa hai mặt phẳng((SAC))và((SCD))là(alpha ). Tính(alpha ). A. ({39^circ }{13^prime }). B…. [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online …

Cho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thoi cạnh(a). Biết(widehat {BAD} = {60^circ }), cạnh bên(SA = asqrt 3 )và vuông góc mặt phẳng (left( {ABCD} right)). Góc giữa hai mặt phẳng((SAC))và((SCD))là(alpha ). Tính(alpha ). Read More »

Chohình hộp chữ nhật (ABCD. A’B’C’D’). Biết khoảng cách giữa(AB)và (B’C) bằng (frac{{2asqrt 5 }}{5}), khoảng cách giữa(BC)và(AB’)bằng(frac{{16{a^3}sqrt 3 }}{3}), khoảng cách giữa(AC)và(BD’)bằng(frac{{asqrt 3 }}{3}). Gọi(16{a^3})là trung điểm(B’C). Tính tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng(left( {BMD} right))và(left( {B’AD} right)).

Câu hỏi: Chohình hộp chữ nhật (ABCD. A’B’C’D’). Biết khoảng cách giữa(AB)và (B’C) bằng (frac{{2asqrt 5 }}{5}), khoảng cách giữa(BC)và(AB’)bằng(frac{{16{a^3}sqrt 3 }}{3}), khoảng cách giữa(AC)và(BD’)bằng(frac{{asqrt 3 }}{3})…. [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin