HHKG VDC

Auto Added by WPeMatico

Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’)

Câu hỏi: Cho hình hộp(ABCD. A’B’C’D’)cótất cả các cạnh đều bằng(a)và ba góc đỉnh(A)đều bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AB)và(CC’) A. (frac{{asqrt 6 }}{2}). B. (frac{{asqrt 6 }}{3}). C. (frac{{asqrt 6 }}{4}). D…. [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin

Sử dụng khoảng cách để tính góc. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = 60^circ ). Hình chiếu vuông góc của đỉnh (S) lên mặt phẳng (left( {ABCD} right)) là điểm (H) trên cạnh (AB) sao cho (HA = 2HB). Góc giữa (SC) và mặt phẳng (left( {ABCD} right)) bằng (60^circ ). Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng (left( {SAC} right)) và (left( {SCD} right)).

Câu hỏi: Sử dụng khoảng cách để tính góc. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = 60^circ ). Hình chiếu vuông góc của đỉnh (S) lên mặt phẳng (left( {ABCD} right)) là điểm (H) trên cạnh (AB) sao cho (HA = 2HB). Góc giữa (SC) và mặt …

Sử dụng khoảng cách để tính góc.

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình thoi cạnh (a), góc (widehat {BAD} = 60^circ ). Hình chiếu vuông góc của đỉnh (S) lên mặt phẳng (left( {ABCD} right)) là điểm (H) trên cạnh (AB) sao cho (HA = 2HB). Góc giữa (SC) và mặt phẳng (left( {ABCD} right)) bằng (60^circ ). Tính sin của góc giữa hai mặt phẳng (left( {SAC} right)) và (left( {SCD} right)). Read More »