[Kết nối] Toán lớp 7

Auto Added by WPeMatico

Giải bài 9.25 trang 76 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Trong tam giác ABC, hai đường phân giác của các góc B và C cắt nhau tại D. Kẻ DP vuông góc với BC, DQ vuông góc với CA, DR vuông góc với AB. a) Hãy giải thích tại sao DP = DR. b) Hãy giải thích tại sao DP = DQ. c) …

Giải bài 9.25 trang 76 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 9.5 trang 62 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Ba địa điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác ABC với  tù, AC = 500 m. Đặt một loa truyền thanh tại một điểm nằm giữa A và B thì tại C có thể nghe thấy tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là …

Giải bài 9.5 trang 62 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 7.46 trang 46 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Hai bạn Tròn và Vuông tranh luận với nhau như sau: Hãy cho biết ý kiến của em và nêu một ví dụ minh họa. Phương pháp giải – Xem chi tiết Tổng của các đa thức là đa thức có bậc không lớn hơn bậc của các đa thức thành phần Lời …

Giải bài 7.46 trang 46 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 7.45 trang 46 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Cho đa thức P(x). Giải thích tại sao nếu có đa thức Q(x) sao cho P(x) = (x – 3) . Q(x) (tức là P(x) chia hết cho x – 3) thì x = 3 là một nghiệm của P(x) Phương pháp giải – Xem chi tiết Nghiệm của đa thức biến x …

Giải bài 7.45 trang 46 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 7.30 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Tính: a) 8×5 : 4×3 b) 120×7 : (-24×5) c) (dfrac{3}{4}{( – x)^3}:dfrac{1}{8}x) d) -3,72×4 : (-4×2) Phương pháp giải – Xem chi tiết Bước 1: Chia 2 hệ số Bước 2: Chia 2 lũy thừa của biến Bước 3: Nhân 2 kết quả trên, ta được thương Lời giải chi tiết a) …

Giải bài 7.30 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 6.38 trang 21 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Ba đội công nhân làm đường được giao ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Tính số công nhân của mỗi đội biết đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ …

Giải bài 6.38 trang 21 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 6.37 trang 21 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Số đo ba góc (widehat A,widehat B,widehat C) của tam giác ABC tỉ lệ với 5;6;7. Tính số đo ba góc của tam giác đó. Phương pháp giải – Xem chi tiết Tổng 3 góc của 1 tam giác bằng 180 độ. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:(dfrac{a}{b} = …

Giải bài 6.37 trang 21 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 4.39 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức>

Đề bài Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 60°. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho (widehat {CAM} = {30^o}). Chứng minh rằng: a) Tam giác CAM cân tại M; b) Tam giác BAM là tam giác đều; c) M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Phương pháp giải …

Giải bài 4.39 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải bài 4.38 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức>

Đề bài Cho tam giác ABC cân tại A có (widehat {A{rm{ }}} = 120^circ ). Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho MA, NA lần lượt vuông góc với AB, AC. Chứng minh rằng: a) (Delta )BAM = (Delta )CAN; b) Các tam giác ANB, AMC lần lượt cân tại N, …

Giải bài 4.38 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức> Read More »

Giải mục 1 trang 33, 34 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Luyện tập 1 Câu hỏi Luyện tập 2 Luyện tập 1 a) Trong các cách viết: (sqrt 2  in mathbb{Q}; pi in mathbb{I}; 15 in mathbb{R}), cách viết nào đúng? b) Viết số đối của các số: (5,08(299); – sqrt 5 ) Phương pháp giải: Số hữu …

Giải mục 1 trang 33, 34 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức> Read More »