Giải bài 7.46 trang 46 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Hai bạn Tròn và Vuông tranh luận với nhau như sau: Hãy cho biết ý kiến của em và nêu một ví dụ minh họa. Phương pháp giải – Xem chi tiết Tổng của các đa thức là đa thức có bậc không lớn hơn bậc của các đa thức thành phần Lời […]
Hoc tap online
Author: admin