Giải bài 6.38 trang 21 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Ba đội công nhân làm đường được giao ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Tính số công nhân của mỗi đội biết đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ […]
Hoc tap online
Author: admin