Giải bài 9.5 trang 62 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Ba địa điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác ABC với  tù, AC = 500 m. Đặt một loa truyền thanh tại một điểm nằm giữa A và B thì tại C có thể nghe thấy tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là …

Giải bài 9.5 trang 62 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức> Read More »