Giải bài 6.37 trang 21 SGK Toán 7 tập 2 – Kết nối tri thức>

Đề bài Số đo ba góc (widehat A,widehat B,widehat C) của tam giác ABC tỉ lệ với 5;6;7. Tính số đo ba góc của tam giác đó. Phương pháp giải – Xem chi tiết Tổng 3 góc của 1 tam giác bằng 180 độ. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:(dfrac{a}{b} = […]
Hoc tap online
Author: admin