Giải bài tập Toán 10 – Kết nối

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối

Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối tri thức ——————- A. TRẮC NGHIỆM 1. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $left{begin{matrix}x+y>2\ x-yleq 1end{matrix}right.$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho? A. (1; 1) B. (2; 0) C. (3; …

Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối Read More »

Giải bài tập Cuối chương 9 (Toán 10 – Kết nối)

Giải bài tập Cuối chương 9 (Toán 10 – SGK Kết nối) KNTT —————– A. Trắc nghiệm: Bài 9.13: Một hộp có bốn loại bị: bị xanh, bị đỏ, bị trắng và bị vàng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bị. Gọi E là biến cố: “Lấy được viên bi đỏ”. Biến cố đối của …

Giải bài tập Cuối chương 9 (Toán 10 – Kết nối) Read More »

Giải bài tập Cuối chương 7 (Kết nối)

Giải bài tập Cuối chương 7 (Kết nối) ———— Giải bài 7.26 trang 58 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng? A. 2x – y +1 = 0. B. (left{begin{matrix}x=2t\ y=tend{matrix}right.) C. x2 + y2 =1. D. y = 2x + 3 …

Giải bài tập Cuối chương 7 (Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài 22: Ba đường conic (Kết nối)

Giải bài tập Bài 22: Ba đường conic (Kết nối) —————- Giải bài 7.19 trang 56 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Cho elip có phương trình: (frac{x^{2}}{36}+frac{y^{2}}{9}=1). Tìm tiêu điểm và tiêu cự của elip. Giải bài 7.19 trang 56 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Cho elip …

Giải bài tập Bài 22: Ba đường conic (Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (Kết nối)

Giải bài tập Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (Kết nối) ============= Giải bài 6.15 trang 24 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Xét dấu các tam thức bậc hai sau: a) (3x^{2}-4x+1) b) (x^{2}+2x+1) c) (-x^{2}+3x-2) d) (-x^{2}+x-1) Giải bài 6.15 trang 24 SGK Toán 10 Kết nối tri …

Giải bài tập Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài 16: Hàm số bậc hai (Kết nối)

Giải bài tập Bài 16: Hàm số bậc hai (Kết nối) ====== Giải bài 6.7 trang 16 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Vẽ các đường parabol sau: a) (y=x^{2}-3x+2) b) (y=-2x^{2}+2x+3) c) (y=x^{2}+2x+1)   d) (y=-x^{2}+x-1)  Giải bài 6.7 trang 16 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Vẽ các …

Giải bài tập Bài 16: Hàm số bậc hai (Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (Kết nối)

Giải bài tập Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (Kết nối) Giải bài 5.11 trang 88 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1 Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? (1) Nếu các giá trị của mẫu số liệu càng tập trung quanh giá trị trung bình thì độ lệch chuẩn càng …

Giải bài tập Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (Kết nối) Read More »

Giải bài tập Cuối chương 4 (Kết nối)

Giải bài tập Cuối chương 4 (Kết nối) ————- Giải bài 4.27 trang 71 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1 Trong mặt phẳng tọa độ, cặp vectơ nào sau đây có cùng phương? A. (overrightarrow u  = (2;3)) và (overrightarrow v  = left( {frac{1}{2};6} right)) B. (overrightarrow a  = (sqrt 2 ;6)) …

Giải bài tập Cuối chương 4 (Kết nối) Read More »

Giải bài tập Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (Kết nối)

Giải bài tập Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (Kết nối) =============== Giải bài 4.21 trang 70 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy tính góc giữa hai vectơ (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) trong mỗi trường hợp sau: a) (overrightarrow a  …

Giải bài tập Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (Kết nối) Read More »