Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối

Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối tri thức ——————- A. TRẮC NGHIỆM 1. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $left{begin{matrix}x+y>2\ x-yleq 1end{matrix}right.$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho? A. (1; 1) B. (2; 0) C. (3; […]
Hoc tap online
Author: admin