Giải bài tập Cuối chương 5 (Kết nối)

Giải bài tập Cuối chương 5 (Kết nối) —————   Giải bài 5.17 trang 89 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1 Khi cần một bao gạo bằng một cân treo với thang chia 0,2 kg thì độ chính xác d là A. 0,1 kg. B. 0,2 kg C. 0,3 kg. D. 0,4 […]
Hoc tap online
Author: admin