Giải bài tập Bài 22: Ba đường conic (Kết nối)

Giải bài tập Bài 22: Ba đường conic (Kết nối) —————- Giải bài 7.19 trang 56 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Cho elip có phương trình: (frac{x^{2}}{36}+frac{y^{2}}{9}=1). Tìm tiêu điểm và tiêu cự của elip. Giải bài 7.19 trang 56 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2 Cho elip […]
Hoc tap online
Author: admin