GBT Chuong 9 Toan 10 – KN

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối

Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối tri thức ——————- A. TRẮC NGHIỆM 1. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $left{begin{matrix}x+y>2\ x-yleq 1end{matrix}right.$. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho? A. (1; 1) B. (2; 0) C. (3; …

Giải bài tập ôn tập cuối năm – Toán 10 – SGK Kết nối Read More »

Giải bài tập Cuối chương 9 (Toán 10 – Kết nối)

Giải bài tập Cuối chương 9 (Toán 10 – SGK Kết nối) KNTT —————– A. Trắc nghiệm: Bài 9.13: Một hộp có bốn loại bị: bị xanh, bị đỏ, bị trắng và bị vàng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bị. Gọi E là biến cố: “Lấy được viên bi đỏ”. Biến cố đối của …

Giải bài tập Cuối chương 9 (Toán 10 – Kết nối) Read More »