Giải bài tập Cuối chương 4 (Kết nối)

Giải bài tập Cuối chương 4 (Kết nối) ————- Giải bài 4.27 trang 71 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1 Trong mặt phẳng tọa độ, cặp vectơ nào sau đây có cùng phương? A. (overrightarrow u  = (2;3)) và (overrightarrow v  = left( {frac{1}{2};6} right)) B. (overrightarrow a  = (sqrt 2 ;6)) […]
Hoc tap online
Author: admin