Giải bài tập Toán 10 – Chân trời

Auto Added by WPeMatico

Giải chuyên đề Bài 2. Ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn – Toán 10 Chân trời

Giải chuyên đề Bài 2. Ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn – Toán 10 Chân trời Thực hành 1 trang 14 Ba vận động viên Hùng, Dũng và Mạnh tham gia thi đấu nội dung ba môn phối hợp: chạy, bơi và đạp xe, trong đó tốc độ trung bình của …

Giải chuyên đề Bài 2. Ứng dụng của hệ phương trình bậc nhất ba ẩn – Toán 10 Chân trời Read More »

Giải chuyên đề Bài tập cuối chuyên đề 1 – Toán 10 Chân trời

Giải chuyên đề Bài tập cuối chuyên đề 1 – Toán 10 Chân trời Bài 1 trang 24 Đề bài Trong các hệ phương trình sau, hệ nào là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn? Mỗi bộ ba số (left( { – 1;0;1} right),left( {frac{1}{2}; – frac{1}{2}; – 1} right)) có là nghiệm của …

Giải chuyên đề Bài tập cuối chuyên đề 1 – Toán 10 Chân trời Read More »

Giải bài tập Cuối chương 10 (Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 10 (Chân trời) ========= Giải bài 1 trang 86 – ôn C 10 – T10-CTST Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương có ba chữ số a) Hãy mô tả không gian mẫu b) Tính xác suất của biến cố “Số được chọn là lập phương của một số nguyên” …

Giải bài tập Cuối chương 10 (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 1: Không gian mẫu và biến cố (Chân trời)

Giải bài tập Bài 1: Không gian mẫu và biến cố (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2 Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 100 a) Hãy mô tả không gian mẫu b) Gọi A là biến cố “Số được chọn là số chính …

Giải bài tập Bài 1: Không gian mẫu và biến cố (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Cuối chương 9 (Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 9 (Chân trời) ========== Giải bài 1 trang 73 – cuối chương 9 – T10-CTST Trong mặt phẳng Oxy, cho bốn điểm (A(2;1), B(1;4), C(4;5), D(5;2)) a) Chứng minh ABCD là một hình vuông b) Tìm tọa độ tâm I của hình vuông ABCD Phương pháp giải a) Bước 1: Tính AB, BC, CD, DA (Chứng minh AB=BC=CD=DA) Bước …

Giải bài tập Cuối chương 9 (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 3: Nhị thức Newton (Chân trời)

Giải bài tập Bài 3: Nhị thức Newton (Chân trời) ===========   Giải bài 1 trang 35 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2 Sử dụng công thức nhị thức Newton, khai triển các biểu thức sau: a) ({left( {3x + y} right)^4}) b) ({left( {x – sqrt 2 } right)^5}) Phương pháp …

Giải bài tập Bài 3: Nhị thức Newton (Chân trời) Read More »

Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời)

Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời) ———– ===== —— Giải bài 1 trang 126 – Toán 10 CT (C6) Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số hập phân là 2,718281828459. a) Giả sử ta lấy giá trị 2,7 làm giá …

Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu (Chân trời)

Giải bài tập Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu (Chân trời) ——— ============ ————– Giải bài 1 trang 124 – Toán 10 CT (C6-B4) – CTST Hãy chọn ngẫu nhiên trong lớp ra 5 bạn nam và 5 bạn nữ rồi do chiều cao các bạn …

Giải bài tập Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu (Chân trời) Read More »