Giải bài tập Bài 1: Không gian mẫu và biến cố (Chân trời)

Giải bài tập Bài 1: Không gian mẫu và biến cố (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2 Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 100 a) Hãy mô tả không gian mẫu b) Gọi A là biến cố “Số được chọn là số chính […]
Hoc tap online
Author: admin