Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời)

Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời) ———– ===== —— Giải bài 1 trang 126 – Toán 10 CT (C6) Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số hập phân là 2,718281828459. a) Giả sử ta lấy giá trị 2,7 làm giá […]
Hoc tap online
Author: admin