GBT chuong 6 Toan 10 – CT

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu (Chân trời)

Giải bài tập Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu (Chân trời) ——— ============ ————– Giải bài 1 trang 124 – Toán 10 CT (C6-B4) – CTST Hãy chọn ngẫu nhiên trong lớp ra 5 bạn nam và 5 bạn nữ rồi do chiều cao các bạn …

Giải bài tập Bài 4: Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu (Chân trời) Read More »

Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời)

Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời) ———– ===== —— Giải bài 1 trang 126 – Toán 10 CT (C6) Một hằng số quan trọng trong toán học là số e có giá trị gần đúng với 12 chữ số hập phân là 2,718281828459. a) Giả sử ta lấy giá trị 2,7 làm giá …

Giải bài tập cuối chương 6 (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 1: Số gần đúng và sai số (Chân trời)

Giải bài tập Bài 1: Số gần đúng và sai số (Chân trời) Giải bài 1 trang 109 C6 – B1 – Toán 10 CT Ở Babylon, một tấm đất sét có niên đại khoảng 1900 – 1600 trước Công nguyên đã ghi lại một phát biểu hình học, trong đó ám chỉ ước lượng …

Giải bài tập Bài 1: Số gần đúng và sai số (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (Chân trời)

Giải bài tập Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (Chân trời) Giải bài 1 trang 111 : C6 – B2 – Toán 10 CT Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông. Khối 10 …

Giải bài tập Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ (Chân trời) Read More »