Giải bài tập Cuối chương 9 (Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 9 (Chân trời) ========== Giải bài 1 trang 73 – cuối chương 9 – T10-CTST Trong mặt phẳng Oxy, cho bốn điểm (A(2;1), B(1;4), C(4;5), D(5;2)) a) Chứng minh ABCD là một hình vuông b) Tìm tọa độ tâm I của hình vuông ABCD Phương pháp giải a) Bước 1: Tính AB, BC, CD, DA (Chứng minh AB=BC=CD=DA) Bước …

Giải bài tập Cuối chương 9 (Chân trời) Read More »