(HK1 Toán 10) Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán. Độ lệch chuẩn là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán Độ lệch chuẩn là: A. 1,577     B. 2.553     C. 2,49      D. 6,1  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Dùng MTCT để tính  Chọn A. Hãy suy nghĩ và …
Hoc tap online
Author: admin