Đề thi HSG 2012

Đề thi HSG lớp 10 Môn Toán TP. Đà Nẵng 2011-2012

MÔN THI: TOÁNThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,0 điểm) 1) Cho phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0$ với $a,b,c$ là các số nguyên. Chứng minh rằng biệt thức $\Delta$ của phương trình không thể bằng 23. 2) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{x+1}-\sqrt{3-x}$ …

Đề thi HSG lớp 10 Môn Toán TP. Đà Nẵng 2011-2012 Read More »

Đề thi Olympic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012

Câu 1. a) Tính giới hạn: $\lim\limits_{x \to 0^+}\dfrac{\int_{0}^{\sin x}(e^{t^2}-1)dt}{\int_{0}^{x} 2t^2dt}dx$ b) Chứng minh rằng với mọi x>0 ta luôn có: $\ln (1+x) <x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}$ Câu 2. Chứng minh rằng dãy số $u_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}}$ là dãy số giảm. Câu 3. Cho phương trình : $\dfrac{1}{2x}+\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x-4}+…+\dfrac{1}{x-n^2}=0$ a, Chứng minh phương trình có nghiệm thực duy nhất thuộc (0, …

Đề thi Olympic toán sinh viên cấp trường của Đại học kinh tế quốc dân năm 2012 Read More »

Tuyển tập đề thi HSG môn toán các tỉnh năm học 2011-2012

01. Đề thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2010-2011 và đáp án chi tiết http://www.mediafire.com/?6w3sxmwr7x6xtoi 02. Đề thi HSG tỉnh Đồng Tháp – vòng 1 – năm 2011-2012 http://www.mediafire.com/?bjxzxb4bhdq49v3 Đáp án: http://www.mediafire.com/?twc5xyp8bmk4ejz http://www.mediafire.com/?bdyeuzddlrpmodl 03. Cần Thơ https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1LlywGPz3JnwjSx63HzyoHcQnVjTzmicvk26N9Ydmy9zMb17WBbPjNskWtePn&hl=vi 04. Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An năm 2011 – 2012 http://www.mediafire.com/?t1enxszsbe156hb 05. Hanoi …

Tuyển tập đề thi HSG môn toán các tỉnh năm học 2011-2012 Read More »

Đề thi HSG Lớp 9 môn toán thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 Năm học 2011-2012 ______________________________________ Môn thi:Toán Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) ______________________________________ Bài 1. (2,0 điểm) a) Cho biểu thức: $A = \left( {\frac{{2\sqrt x + 1}}{{x + 2\sqrt x + 1}} + \frac{{1 – 2\sqrt x }}{{x – 1}}} …

Đề thi HSG Lớp 9 môn toán thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012 Read More »

India National Olympiad 2012

Bài 1. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn. Giả sử $AB=\sqrt{2+ \sqrt{2}}$ và AB trong một cung có số đo $135^{\circ}$. Tìm diện tích trị lớn nhất của tứ giác ABCD. Bài 2. Giả sử $p_{1}<p_{2}<p_{3}<p_{4}$ và $q_{1}<q_{2}<q_{3}<q_{4}$ là hai bộ số nguyên tố thỏa mãn $p_4-p_1=8$ và $q_4-q_1=8$. Giả sử …

India National Olympiad 2012 Read More »

Đề thi, đáp án thi HSG MTCT môn Toán lớp 9,12 (GDTX,THPT) NH 2011-2012 – An Giang

Các bạn xem và tải về theo các link sau: Đề thi, đáp án thi HSG MTCT môn Toán lớp 12 (THPT) 2011-2012 – An Giang Đề thi, đáp án thi HSG MTCT môn Toán lớp 12 (GDTX) 2011-2012 – An Giang Đề thi, đáp án thi HSG MTCT môn Toán lớp 9 2011-2012 – …

Đề thi, đáp án thi HSG MTCT môn Toán lớp 9,12 (GDTX,THPT) NH 2011-2012 – An Giang Read More »

Đề kiểm tra lần II của đội tuyển dự thi VMO của Đà Nẵng

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN NĂM HỌC 2011-2012 THỜI GIAN: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (5,0 điểm) a/ Giải hệ phương trình b/ Cho m số nguyên dương thỏa với n là số nguyên dương. Chứng minh rằng: Câu 2. (6,0 điểm) Cho 2 đường tròn (C1) và (C2) …

Đề kiểm tra lần II của đội tuyển dự thi VMO của Đà Nẵng Read More »