Đề thi giải toán trên máy tính Casio tỉnh Ninh Bình 2010-2011

Gói đề thi giải toán trên máy tính Casio tỉnh Ninh Bình 2010-2011 (có đáp án)

Download tại đây.

Chúc các bạn học tốt.