Trac nghiem toan 12

Auto Added by WPeMatico

BỘ 2300 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO MỨC ĐỘ WORD

BỘ 2300 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO MỨC ĐỘ WORD ========== booktoan.com chia sẻ đến các bạn tài liệu, giáo án (KHBD), ĐỀ THI, SGK, SGV, SBT MÔN TOÁN LỚP 1;2,3,4,5;6;7;8,9,10,11,12 VÀ TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT QUỐC GIA năm học 2023 – 2024, THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018. (LỚP 12 CŨ) ————– …

BỘ 2300 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 THEO MỨC ĐỘ WORD Read More »

Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số y=13×3-2×2+3x-1?

Câu hỏi: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số y=13×3–2×2+3x–1? A. 1;3 B. –∞;1 và 3;+∞ Đáp án chính xác C. –∞;3 D. 1;+∞ Trả lời: y=13×3–2×2+3x–1⇒y‘=x2–4x+3Hàm số đồng biến  Đáp án cần chọn là: B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình 3(1+x+3-x) – 2(1+x)(3-x) ≥ m nghiệm đúng với mọi x≤-1;3 ?

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình 3(1+x+3–x) – 2(1+x)(3–x) ≥ m nghiệm đúng với mọi x≤–1;3 ? A. m≤6. B. m≥6. C. m≥62–4. D. m≤62–4. Đáp án chính xác Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x3-3mx2+3m3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48.

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x3–3mx2+3m3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48. A. m = 2 hoặc m = 0. B. m = 2 C. m = -2 D. m=±2 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn …

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=x3-3mx2+3m3 có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48. Read More »

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên ℝ và có bảng xét dấu f'(x) như sauHỏi hàm số y=fx2−2x có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên ℝ và có bảng xét dấu f'(x) như sauHỏi hàm số y=fx2−2x có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DĐặt gx=fx2−2x. Ta có g‘x=2x−2f‘x2−2xg‘x=0⇔x=1×2−2x=−2×2−2x=1×2−2x=3⇔x=1×2−2x+2=0x2−2x−1=0x2−2x−3=0⇔x=1x=1±2x=−1x=3Trong đó các nghiệm -1, 1, 3 …

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên ℝ và có bảng xét dấu f'(x) như sauHỏi hàm số y=fx2−2x có bao nhiêu điểm cực tiểu? Read More »

Tìm giá trị nhỏ nhất M của hàm số y=2×3+3×2−12x+1 trên [-1;5]

Câu hỏi: Tìm giá trị nhỏ nhất M của hàm số y=2×3+3×2−12x+1 trên [–1;5] A. M = -6 Đáp án chính xác B. M = -5 C. M = -4 D. M = -3 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng:

Câu hỏi: Hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng: A. a > 0 B. a < 0 Đáp án chính xác C. a = 0 D. a≤0 Trả lời: Đáp án BQuan sát đồ thị ta thấy: limx→+∞y=−∞;limx→−∞y=+∞ nên a < 0 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …

Hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng: Read More »

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau, các khẳng định sau khẳng đinh nào là đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau, các khẳng định sau khẳng đinh nào là đúng? A. Hàm số đạt cực tiểu tại A(-1; -1) và cực đại tại B(1; 3) B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1 C. Hàm số đạt giá trị …

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau, các khẳng định sau khẳng đinh nào là đúng? Read More »