PT Mu nang cao

Auto Added by WPeMatico

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình ({left( {7 – 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} + m{left( {7 + 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} = {2^{{x^2} – 1}}) có 4 nghiệm

Tìm tất cả các giá trị của tham số (m) để phương trình ({left( {7 – 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} + m{left( {7 + 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} = {2^{{x^2} – 1}}) có đúng bốn nghiệm phân biệt. A. (0 < m < dfrac{1}{{16}}) B. (0 le m < dfrac{1}{{16}}) C. ( – dfrac{1}{2} < …

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình ({left( {7 – 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} + m{left( {7 + 3sqrt 5 } right)^{{x^2}}} = {2^{{x^2} – 1}}) có 4 nghiệm Read More »

Có bao nhiêu số nguyên (x), (x in left[ { – 10;10} right]) thỏa mãn ({3.3^x} + 2x + 1 + cos 2y = {3^{{{sin }^2}y}})?

Có bao nhiêu số nguyên (x), (x in left[ { – 10;10} right]) thỏa mãn ({3.3^x} + 2x + 1 + cos 2y = {3^{{{sin }^2}y}})? A. (2). B. (3). C. (1). D. (0). Lời giải Ta có: ({3.3^x} + 2x + 1 + cos 2y = {3^{{{sin }^2}y}}) ( Leftrightarrow {3.3^x} + 2x + …

Có bao nhiêu số nguyên (x), (x in left[ { – 10;10} right]) thỏa mãn ({3.3^x} + 2x + 1 + cos 2y = {3^{{{sin }^2}y}})? Read More »

Có bao nhiêu cặp số nguyên (left( {x,;,y} right)) thỏa mãn (1 le x le 2022) và (x + {x^2} – {25^y} = {5^y}).

Có bao nhiêu cặp số nguyên (left( {x,;,y} right)) thỏa mãn (1 le x le 2022) và (x + {x^2} – {25^y} = {5^y}). A. (1010). B. (2022). C. (7). D. (5). Lời giải Theo bài: (x + {x^2} – {25^y} = {5^y} Leftrightarrow x + {x^2} = {5^y} + {25^y}). Xét hàm (fleft( t …

Có bao nhiêu cặp số nguyên (left( {x,;,y} right)) thỏa mãn (1 le x le 2022) và (x + {x^2} – {25^y} = {5^y}). Read More »

Tính tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình phương trình ({5^{{x^2} – 2}} = {5^{{x^4} – {x^2} – 1}} + {left( {{x^2} – 1} right)^2}).

Tính tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình phương trình ({5^{{x^2} – 2}} = {5^{{x^4} – {x^2} – 1}} + {left( {{x^2} – 1} right)^2}). A. (1). B. (5). C. (2). D. (0). Lời giải ({5^{{x^2} – 2}} = {5^{{x^4} – {x^2} – 1}} + {left( {{x^2} – 1} right)^2})( Leftrightarrow {5^{{x^2} …

Tính tổng bình phương tất cả các nghiệm của phương trình phương trình ({5^{{x^2} – 2}} = {5^{{x^4} – {x^2} – 1}} + {left( {{x^2} – 1} right)^2}). Read More »

Tìm điều kiện của x để bất phương trình mũ logarit đúng với y thoả mãn điều kiện – file word

Chuyên đề Tìm điều kiện của x để bất phương trình mũ logarit đúng với y thoả mãn điều kiện ========== booktoan.com chia sẻ đến các bạn Chuyên đề Tìm điều kiện của x để bất phương trình mũ logarit đúng với y thoả mãn điều kiện – FILE WORD năm 2022. Đề có đáp …

Tìm điều kiện của x để bất phương trình mũ logarit đúng với y thoả mãn điều kiện – file word Read More »