Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều]

Auto Added by WPeMatico

Giải bài 46 trang 83 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Có hai tàu điện ngầm A và B chạy trong nội đô thành phố củng xuất phát tử hai ga, chuyển động đều theo đường thẳng. Trên màn hình ra đa của trạm điều khiển (được coi như mặt phẳng toạ độ Oxy với đơn vị trên các trục tính theo ki-lô-mét), sau …

Giải bài 46 trang 83 SBT toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 84 trang 99 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A(1 ; 0) và B(0 ; 3). Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn MA = 2MB. Phương pháp giải – Xem chi tiết Bước 1: Tham số hóa tọa độ điểm M rồi tính độ dài MA, MB Bước 2: Biến đổi …

Giải bài 84 trang 99 SBT toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 82 trang 99 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm F1(−4 ; 0) và F2(4 ; 0). a) Lập phương trình đường tròn có đường kính là F1F2 b) Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng toạ độ thoả mãn MF1 + MF2 = 12 là một đường conic (E). Cho biết (E) …

Giải bài 82 trang 99 SBT toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 70 trang 97 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Cho parabol (P) có phương trình chính tắc: y2 = 2px (p > 0) và đường thẳng x = m (m > 0) cắt (P) tại hai điểm I, K phân biệt. Chứng minh hai điểm I và K đối xứng nhau qua trục Ox. Phương pháp giải – Xem chi tiết Bước …

Giải bài 70 trang 97 SBT toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 50 trang 89 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường tròn tâm I(− 4 ; 2) bán kính R = 9 có phương trình là: A. (x – 4)² + (y + 2)² = 81                               B. (x + 4)² + (y – 2)² = 9 C. (x – 4)² + (y + 2)² = 9                                  D. …

Giải bài 50 trang 89 SBT toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 62 trang 96 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol? A. ({x^2} + frac{{{y^2}}}{{{3^2}}} = 1)               B. (frac{{{x^2}}}{{16}} – {y^2} =  – 1)           C. (frac{{{x^2}}}{{25}} – frac{{{y^2}}}{9} =  – 1)   D. ({x^2} – frac{{{y^2}}}{2} = 1) Phương pháp giải – Xem chi tiết Hypebol trong hệ trục tọa độ Oxy có …

Giải bài 62 trang 96 SBT toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 47 trang 50 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ được rút ra và bỏ lại thẻ đó …

Giải bài 47 trang 50 sách bài tập toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 48 trang 50 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Có 3 khách hàng (không quen biết nhau) cùng đến một cửa hàng có 5 quầy phục vụ khác nhau. Tính xác suất để có 2 khách hàng cùng vào 1 quầy và khách hàng còn lại vào quầy khác. Phương pháp giải – Xem chi tiết Xác suất của biến cố A …

Giải bài 48 trang 50 sách bài tập toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 28 trang 47 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Xét phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố chắc chắn? A. Mặt sấp chỉ xuất hiện 1 lần B. Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa C. Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa D. Cả hai lần tung …

Giải bài 28 trang 47 sách bài tập toán 10 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 49 trang 18 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Một đề thi học sinh giỏi lớp 10 môn Toán gồm 5 câu được chọn từ 15 câu thông hiểu, 10 câu vận dụng thấp và 5 câu vận dụng cao. Một đề thi được gọi là tốt nếu trong đề thi có cả ba loại mức độ, đồng thời số câu thông …

Giải bài 49 trang 18 sách bài tập toán 10 – Cánh diều> Read More »