Giải bài 28 trang 47 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Xét phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố chắc chắn? A. Mặt sấp chỉ xuất hiện 1 lần B. Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa C. Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa D. Cả hai lần tung […]
Hoc tap online
Author: admin