Giải bài 50 trang 89 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường tròn tâm I(− 4 ; 2) bán kính R = 9 có phương trình là: A. (x – 4)² + (y + 2)² = 81                               B. (x + 4)² + (y – 2)² = 9 C. (x – 4)² + (y + 2)² = 9                                  D. […]
Hoc tap online
Author: admin