GBT chuong 5 Toan 10 – CT

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập Cuối chương 5 (Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 5 (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 102 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1 Cho 3 vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c ) đều khác vectơ (overrightarrow 0 ). Các khẳng định sau đúng hay sai? a) Nếu hai vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ) cùng phương với (overrightarrow c ) thì (overrightarrow …

Giải bài tập Cuối chương 5 (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ (Chân trời)

Giải bài tập Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 101 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1 Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Tính các tích vô hướng: (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AD} ,overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC} ,overrightarrow {AC} .overrightarrow {CB} ,overrightarrow {AC} .overrightarrow {BD} ) …

Giải bài tập Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 3: Tích của một số với một vectơ (Chân trời)

Giải bài tập Bài 3: Tích của một số với một vectơ (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 97 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1 Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. Với M là điểm tùy ý, chứng minh rằng: a) (overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  + overrightarrow {MC}  + …

Giải bài tập Bài 3: Tích của một số với một vectơ (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ (Chân trời)

Giải bài tập Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 93 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1 Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm hai đường chéo và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng: a) (overrightarrow {BA}  + overrightarrow {DC}  = overrightarrow {0;} ) b) …

Giải bài tập Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ (Chân trời) Read More »

Giải bài tập Bài 1: Khái niệm vectơ (Chân trời)

Giải bài tập Bài 1: Khái niệm vectơ (Chân trời) ================= Giải bài 1 trang 86 SGK Toán 10 C5 – B1 – CTST a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau: –  Bác Ba có số tiền 20 triệu đồng –  Một cơn bão di chuyển với vận tốc 20 …

Giải bài tập Bài 1: Khái niệm vectơ (Chân trời) Read More »