Giải bài tập Cuối chương 5 (Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 5 (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 102 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1 Cho 3 vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ,overrightarrow c ) đều khác vectơ (overrightarrow 0 ). Các khẳng định sau đúng hay sai? a) Nếu hai vectơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ) cùng phương với (overrightarrow c ) thì (overrightarrow […]
Hoc tap online
Author: admin