Giải bài tập Bài 1: Khái niệm vectơ (Chân trời)

Giải bài tập Bài 1: Khái niệm vectơ (Chân trời) ================= Giải bài 1 trang 86 SGK Toán 10 C5 – B1 – CTST a) Bạn hãy tìm sự khác biệt giữa hai đại lượng sau: –  Bác Ba có số tiền 20 triệu đồng –  Một cơn bão di chuyển với vận tốc 20 […]
Hoc tap online
Author: admin