Giải bài tập Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ (Chân trời)

Giải bài tập Bài 4: Tích vô hướng của hai vectơ (Chân trời) =========== Giải bài 1 trang 101 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1 Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Tính các tích vô hướng: (overrightarrow {AB} .overrightarrow {AD} ,overrightarrow {AB} .overrightarrow {AC} ,overrightarrow {AC} .overrightarrow {CB} ,overrightarrow {AC} .overrightarrow {BD} ) […]
Hoc tap online
Author: admin