Đề thi HK1 môn Toán 8

Auto Added by WPeMatico

Đề thi giữa HK1 môn Toán 8 năm 2022-2023 Trường THCS Lê Văn Tám

  Câu 1: Kết quả của phép tính (left( {a{x^2} + bx-c} right).2{a^2}x) bằng A. 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx  B. 2a3x3 + bx – c  C. 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx  D. 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx  Câu 2: Chọn câu sai. A. Giá trị của biểu thức ax(ax + y) tại x = 1; y = 0 là a2.  B. …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 8 năm 2022-2023 Trường THCS Lê Văn Tám Read More »

[Đề GK1-Toán 8] Hãy chọn câu sai về hình sau:

Câu hỏi: Hãy chọn câu sai: A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành C. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành D. Tứ giác có hai cặp …

[Đề GK1-Toán 8] Hãy chọn câu sai về hình sau: Read More »

[Đề GK1-Toán 8] Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chọn khẳng định đúng.

Câu hỏi: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chọn khẳng định đúng.  A. DE = FE; FE > FB B. DE = FE = FB C. DE > FE; EF = FB …

[Đề GK1-Toán 8] Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD, AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chọn khẳng định đúng. Read More »

[Đề GK1-Toán 8] Hãy tính diện tích mảnh vườn được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật như hình vẽ:

Câu hỏi: Tính diện tích mảnh vườn được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật như hình vẽ: A. 4m2 B. 16m2 C. 20m2 D. 24m2 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Diện tích phần đất hình vuông là: 22=4(m2) Diện tích phần đất hình chữ nhật là: 8.2=16(m2) Diện tích mảnh …

[Đề GK1-Toán 8] Hãy tính diện tích mảnh vườn được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật như hình vẽ: Read More »

[Đề GK1-Toán 8] Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây đúng? A. MN và PQ song B. MN và NP song song C. MQ và PQ song song D. MN và MQ song song Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Trong hình vuông MNPQ có hai cặp cạnh đối song song với nhau là: + MN và PQ. + MQ và NP ⇒ Đáp án A đúng. …

[Đề GK1-Toán 8] Cho hình vuông MNPQ, khẳng định nào sau đây đúng? Read More »