[Đề GK1-Toán 8] Hãy tính diện tích mảnh vườn được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật như hình vẽ:

Câu hỏi: Tính diện tích mảnh vườn được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật như hình vẽ: A. 4m2 B. 16m2 C. 20m2 D. 24m2 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Diện tích phần đất hình vuông là: 22=4(m2) Diện tích phần đất hình chữ nhật là: 8.2=16(m2) Diện tích mảnh …
Hoc tap online
Author: admin