Đề thi giữa HK1 môn Toán 10

Auto Added by WPeMatico

[Đề GK1-Toán 10] Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) trong hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?

Câu hỏi: Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) trong hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào? A. x + 2y ≥ – 2; B. 2x + y ≤ 2; C. 2x + y ≥ – 2;  D. x + 2y ≥ 2.  Lời giải tham …

[Đề GK1-Toán 10] Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) trong hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào? Read More »

[Đề GK1-Toán 10] Phần nửa mặt phẳng tô đậm (không kể đường thẳng d) là miền nghiệm của bất phương trình nào?

Câu hỏi: Phần nửa mặt phẳng tô đậm (không kể đường thẳng d) là miền nghiệm của bất phương trình nào? A. x – y > – 2;  B. x – y > 2;  C. x – y < – 2; D. x + y < 2.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A …

[Đề GK1-Toán 10] Phần nửa mặt phẳng tô đậm (không kể đường thẳng d) là miền nghiệm của bất phương trình nào? Read More »

[Đề GK1-Toán 10] Tam giác ABC có B C = 5 √ 5 , A C = 5 √ 2 , A B = 5 BC=55,AC=52,AB=5 . Số đo góc ˆ A A^ là:

Câu hỏi: Tam giác ABC có (BC = 5sqrt 5 ,AC = 5sqrt 2 ,AB = 5). Số đo góc (widehat A) là: A. 30°  B. 45°  C. 120° D. 135°  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Áp dụng hệ quả định lí côsin trong tam giác ABC ta có: (begin{array}{l} cos A = frac{{A{B^2} + …

[Đề GK1-Toán 10] Tam giác ABC có B C = 5 √ 5 , A C = 5 √ 2 , A B = 5 BC=55,AC=52,AB=5 . Số đo góc ˆ A A^ là: Read More »

[Đề GK1-Toán 10] Tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là: 2, 3, 4. Góc nhỏ nhất của tam giác có côsin bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: Tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là: 2, 3, 4. Góc nhỏ nhất của tam giác có côsin bằng bao nhiêu? A. (frac{{sqrt {15} }}{8})  B. (frac{7}{8})  C. (frac{1}{2})  D. (frac{{sqrt {14} }}{8})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Góc nhỏ nhất ứng với cạnh đối diện có độ …

[Đề GK1-Toán 10] Tam giác ABC có ba cạnh lần lượt là: 2, 3, 4. Góc nhỏ nhất của tam giác có côsin bằng bao nhiêu? Read More »

[Đề GK1-Toán 10] Cho bất phương trình x – 3y – 1 ≤ 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu hỏi: Cho bất phương trình x – 3y – 1 ≤ 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Bất phương trình đã cho chỉ có một nghiệm duy nhất; B. Bất phương trình đã cho vô nghiệm; C. Bất phương trình đã cho luôn có vô số nghiệm;  D. Bất …

[Đề GK1-Toán 10] Cho bất phương trình x – 3y – 1 ≤ 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: Read More »

[Đề GK1-Toán 10] Hình vẽ sau biểu diễn miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào?

Câu hỏi: Hình vẽ sau biểu diễn miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào? A. x + 2y – 2 > 0  B. 3x + y – 2 < 0  C.  x – 2y + 1 < 0  D. x + 3y > 0  Lời giải tham …

[Đề GK1-Toán 10] Hình vẽ sau biểu diễn miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào? Read More »

[Đề GK1-Toán 10] Một lớp học có 16 học sinh học giỏi môn Toán; 12 học sinh học giỏi môn Văn; 8 học sinh vừa học giỏi môn Toán và Văn; 19 học sinh không học giỏi cả hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh?

Câu hỏi: Một lớp học có 16 học sinh học giỏi môn Toán; 12 học sinh học giỏi môn Văn; 8 học sinh vừa học giỏi môn Toán và Văn; 19 học sinh không học giỏi cả hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh? A. 31  B. 54  C. …

[Đề GK1-Toán 10] Một lớp học có 16 học sinh học giỏi môn Toán; 12 học sinh học giỏi môn Văn; 8 học sinh vừa học giỏi môn Toán và Văn; 19 học sinh không học giỏi cả hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh? Read More »

[Đề GK1-Toán 10] Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}; B = {2; 3; 4; 5; 6}. Tìm tập ( A B ) ∪ ( B A )

Câu hỏi: Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}; B = {2; 3; 4; 5; 6}. Tìm tập  ( A B ) ∪ ( B A ) A. {5; 6}; B. {1; 2};  C. {2; 3; 4};  D. {0; 1; 5; 6}. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Ta có … Hoc …

[Đề GK1-Toán 10] Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}; B = {2; 3; 4; 5; 6}. Tìm tập ( A B ) ∪ ( B A ) Read More »