(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình sau vô nghiệm ((2m^2 + 1)x^2 – 4mx + 2 = 0 )

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình sau vô nghiệm ((2m^2 + 1)x^2 – 4mx + 2 = 0 ) A. m > 3.   B. m ∈ R. C. (m > frac{{ – 3}}{5})  D. m = 2 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: …
Hoc tap online
Author: admin