Trắc nghiệm Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 1: Dấu của tam thức bậc hai

Auto Added by WPeMatico

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình sau vô nghiệm ((2m^2 + 1)x^2 – 4mx + 2 = 0 )

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình sau vô nghiệm ((2m^2 + 1)x^2 – 4mx + 2 = 0 ) A. m > 3.   B. m ∈ R. C. (m > frac{{ – 3}}{5})  D. m = 2 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình sau vô nghiệm ((2m^2 + 1)x^2 – 4mx + 2 = 0 ) Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tìm tập xác định của hàm số (y=sqrt{2 x^{2}-5 x+2}) là

Câu hỏi: Tìm tập xác định của hàm số (y=sqrt{2 x^{2}-5 x+2}) là A. (left(-infty ; frac{1}{2}right] cup[2 ;+infty))  B. ([2 ;+infty))  C. (left(-infty ; frac{1}{2}right])  D. (left[frac{1}{2} ; 2right])  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàm số xác định (Leftrightarrow 2 x^{2}-5 x+2 geq 0) Ta có (begin{array}{l} 2{x^2} – 5x + 2 = 0\ Leftrightarrow …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CT) Tìm tập xác định của hàm số (y=sqrt{2 x^{2}-5 x+2}) là Read More »