Chuyên đề Max – Min

logoBiên soạn: ThS. Đoàn Vương Nguyên

CHUYÊN ĐỀ

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ

ĐỊNH LÝ LAGRANGE

tải về

Comments are closed.