150 file Cabri 3D của sách giáo khoa hình học 11

Thể theo yêu cầu của của đa số giáo viên và bạn đọc, chúng tôi chính thức cho tải toàn bộ hơn 150 hình ảnh 3 chiều động được thiết kế với phần mềm Cabri 3D hình học trọn bộ sách hình học lớp 11.

Chúng tôi chính thức công bố và cho phép tất cả giáo viên trên toàn quốc có thể tải toàn bộ các tệp hình ảnh này về máy tính để sử dụng vào mục đích của mình.

Các tệp được tải về sẽ được dùng trong các trường hợp sau:

1. Dùng trực tiếp với bản Cabri 3D dùng thử. Phần mềm này có thể được tải về từ Website chính của công ty Cabrilog là công ty đã thiết kế và phát triển phần mềm này. Các giáo viên có thể vào trang www.cabri.com để xem và tải Cabri3D.

2. Các tệp này có thể nhúng trực tiếp vào Microsoft Word, PowerPoint hoặc HTML. Để có thể xem trực tiếp trong các môi trường trên, máy tính của bạn cần cài đặt phần mềm Cabri 3D Plugin. Hãy vào trang www.cabri.com để tải miễn phí phần mềm Cabri 3D Plugin này.

Chú ý: theo hai cách trên các tệp này chỉ được phép xem và thử chứ không được quyền thay đổi.

3. Cách thứ 3 là cách triệt để nhất: các giáo viên hãy mua license chính thức của phần mềm Cabri 3D để có thể cài đặt Cabri3D. Với cách này các giáo viên sẽ có toàn quyền sửa chữa, thay đổi các tệp hình ảnh này theo ý muốn để cho phù hợp nhu cầu của mình.

Để có được bản quyền chính thức phần mềm này hãy liên hệ với phòng kinh doanh công ty School@net

Các thầy cô giáo và các bạn có thể tải tất cả các tệp hình tại đây.

Nguôn: Công ty School@net