Max – Min

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ {0,;,5} right]) và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để phương trình (sqrt {3x} + sqrt {10 – 2x} = msqrt {fleft( x right)} ) có nghiệm trên đoạn (left[ {0,;,5} right])?

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ {0,;,5} right]) và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để phương trình (sqrt {3x}  + sqrt {10 – 2x}  = msqrt {fleft( x right)} ) có nghiệm trên đoạn (left[ {0,;,5} right])? A. …

Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ {0,;,5} right]) và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để phương trình (sqrt {3x} + sqrt {10 – 2x} = msqrt {fleft( x right)} ) có nghiệm trên đoạn (left[ {0,;,5} right])? Read More »

Tìm GTLN, GTNN bằng PP dồn biến và đạo hàm

Ứng dụng kĩ thuật dồn biến và đạo hàm để tìm GTLN, GTNN tập trung vào các biểu thức đối xứng hai biến và ba biến. Sáng kiến Kinh nghiệm năm 2011 của thầy Trần Đình Hiền, trường THPT Đặng THúc Hứa, Nghệ An. Link (vnmath) http://www.mediafire.com/?ecnt69c2ytr7p7l

Chuyên đề Max – Min

Biên soạn: ThS. Đoàn Vương Nguyên CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ ĐỊNH LÝ LAGRANGE tải về