5 cuốn giải tích của Demidovich

Sách bằng tiếng Nga, ai biết đem về nghiên cứu … cho mọi người sợ luôn. tôi thì không biết tiếng nga, post lên vui… (sưu tầm internet). thank author…Nga – Demidovich.

link: 5 cuốn 5 file 14MB.

pass tải: vnmaths.com

http://www.mediafire.com/?qzfz3ginykt

Comments are closed.