Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại

Câu hỏi: Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại A. (x = frac{1}{2}). B. (x = – 1). C. (x = 1). D. (x = – 2). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt(gleft( x right) = fleft( {2x} right) Rightarrow…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin