Trắc nghiệm tiệm cận nhận biết

Auto Added by WPeMatico

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }})

Câu hỏi: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }}) A. (y = 2;y = – 2). B. (y = sqrt 2 ;y = – sqrt 2 ). C. (y = sqrt 2 ). D. (y = 2). LỜI GIẢI CHI TIẾT …

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (f(x) = frac{1}{{sqrt {2{x^2} – 5x} – sqrt {2{x^2} – 3x} }}) Read More »

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ).

Câu hỏi: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ). A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tập xác định (D = left[ {0; + infty } right)backslash left{ 1 right}) Ta có (mathop {lim }limits_{x to + infty …

Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số (y = frac{3}{{{x^2} – 1}} + sqrt x ). Read More »