Hình học 11

Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề

Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề. Tuyển tập các Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề. Tài liệu được soạn thảo bằng LaTeX, trình bày theo kiểu 2 cột. Download Các chủ đề chính: TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG, TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG …

Bài tập Hình học Không gian lớp 11 theo chủ đề Read More »

Hình học 11

Đây là tài liệu sưu tầm trên internet. tác giả tài liệu có trong file đính kèm. Chân thành cảm ơn tác giả. Chương 1: Phép biến hình:  Bấm vào xem Chương 2: ĐT&MP, Quan hệ song song :  Tải về Chương 3: Quan hệ vuông góc:  Tải về